Andra tendenser: fordonsspårning och informationsfilter direkt i vindrutan

Framtidens bilar utvecklas snabbare än vad man tror och tendenser som vi endast spekulerat kring börjar nu nå marknaden. Än finns det inte bilar som flyger, men däremot blir självgående bilar allt mer verkligt. Vidare så vet man även att det i framtiden kommer finnas flera tjänster via mobilapplikationer där man kan dela fordon, så är det ett konstaterat faktum att världens population växer. Det innebär i sin tur att det kommer finnas fler bilar (om än mindre i relation till befolkningsstatistiken). Fler bilar på gatorna innebär också, tyvärr, att antalet stölder tenderar till att öka. Eftersom priset för en bra försäkring också stiger så ser man en tendens till att tekniken inom fordonsspårning kommer att förbättras.

Fordonsspåring kommer att förbättras

Fordonsspårning är redan idag en attraktiv teknik, men kommer att öka betydligt mer i framtiden ju effektivare de blir. På så sätt kan man också frångå den traditionella försäkringen som är en kostsam sak att införskaffa sig. Ju mer förtag väljer att investera inom utvecklingen av fordonspårning, desto bättre blir tekniken och antagligen också mer tillgänglig för gemeneman.

Information direkt i vindrutan

En annan tendens som man kommer att märka är hur man kan välja att använda olika Instagram-liknande filter för att få information om bilen. Vill man få information om exempelvis hastighet, bränsle, underlag eller dylikt så kan man se det direkt i i glaset på vindrutan. Instrumentbrädan och GPS-enheter kommer alltså se annorlunda ut och bestå av annan teknik. Detta är en teknik som redan testas på flera bilar och kommer antagligen ha flera olika funktioner.

Summering av framtidens fordon

När man tänker på bilens framtida utveckling så är det lätt måla upp olika scenarion som idag känns helt osannolika. Men oavsett om bilen i framtiden flyger eller inte, så är en sak säker: bilarna i framtiden kommer att vara mycket mer tekniska, säkra och miljövänliga än de nuvarande alternativen. Många av de tendenser som man ser inför framtiden tests redan nu på olika prototyper och finns antagligen inom kort som spännande alternativ på marknaden. Vi kan räkna med självgående bilar som inte längre kräver människans kognitiva förmåga. Man kan också räkna med att bilarna kommer kommunicera med varandra på ett mer rationellt sätt och på så sätt förbättra både våra vägar och minska risken till olyckor.

Leave a Comment

shesha