Benz & CO är bilens ursprung

Benz valde att lämna det första förtaget han startat upp då det gav varken ekonomisk eller teknologisk framgång. Tillsammans med hans fru lyckades han starta upp sitt andra företag som namngavs Benz & Co Rheinische Gasmotoren-Fabrik. Tack vare hans frus hjälp men också med nya investerare lyckades fabriken gå bra och så småningom hade man över 25 anställda. Benz hade nu en ny drivkraft och vid Benz & Co. lyckades han arbetade med att utveckla motorer som drevs av ånga.

Första bilpatentet 1886

Karl Benz tog patent för sin bil år 1886 och anses därmed vara den som uppfann bilen. Modellen var dock mycket simpel och hade endast 3 hjul. Det var hans fru som blev den första personen att genomföra en längre körsträcka med bilen. 1988 så sålde Benz den första bilen och1891 så presenterades det första motordrivna fordonet med fyra hjul till allmänheten. Efter detta så blev Karl Benz känd runt om i hela världen för sin uppfinning och utveckling av motordrivna fordon. Man kanske inte tänker på det i första hand men Benz är än idag en ledande aktör inom bilindustrin.

Leave a Comment

shesha