Etanol, el och vätgas – framtidens drivmedel

Eftersom världen håller på att förbruka alla sina resurser av råmaterial, återstår endast alternativet att börja utveckla nya energikällor för bilarna. Förutom automation av bilar, som motiveras av trafiksäkerheten, dominerar studierna kring nya bränslen för bilproducenter och energibolag. Utmaningen är att skapa en förnybar källa som kan användas i stor skala runt om i världen för att minska utsläppen av föroreningar. Om man ser till den utveckling som sker så indikerar allt att elbilar kommer vara vår framtid.

Etanol, el och vätgas

En elbil behöver laddas i genomsnitt mellan 12 och 14 timmar för att täcka 250 kilometer. Det är dock fortfarande knappt med laddningsstationer och det kräver att användaren har ett hemuttag. Vätgas kan vara en lösning för detta eftersom gasen kan ackumuleras och genereras från förnybara källor.

Etanol kommer antagligen också att kopplas samman med framtidens elbilar. Ett alternativ som egentligen inte behöver vara så långt bort i framtiden. Och man kommer inte ens behöver använda ett vägguttag för att ladda batteriet. Men för att veta hur mycket elbilen är miljömässigt hållbar och om det kommer att bli världens framtida frälsning, måste man beakta vissa aspekter.

Leave a Comment

shesha