Historisk tillbakablick kring de första experimenten innan Benz

När man läser om bilens utveckling och historia så märker man snabbt att det oftast skrivs en hel del om Karl Benz och hur han är grundaren till bilen. Men går man tillbaka ytterligare i tiden så kommer man märka att det redan fanns pågående utveckling innan Benz. Han må ha varit den första personen som byggt en modell som särskilde sig från andra modeller, men det fanns individer innan honom som varit vikiga för bilens utveckling trots att dessa modeller kanske inte byggts i verkligheten.

Utveckling av en bil för kejsaren i Kina

Ferdinand Verbiest, en astronom och matematiker född 1623, anlände i Kina år 1659 för att hjälpa till att utveckla den lokala astronomin. Verbiest blev så småningom vän med kejsaren Kangsi som bad honom dels korrigera den kinesiska kalendern men också förbättra Pekings observatorium. Det var under denna period som Verbiest också utvecklade en “bil” till kejsaren, dock såg den snarare ut som en bubbla. Ånga var kraftgenereringen för “bilen” och själva rörelsen var mycket liten. Men Verbiest ansågs vara pionjär inom denna teknik. Det är dock än idag oklart om Verbiest tog fram en storlek som var anpassad för en fullvuxen man eller om han endast utvecklade prototypen på 60 cm.

En motor baserad på krut

Ungefär samma tid som Verbiest utformade sitt ångdrivna fordon, trädde ett annat geni fram som bidrog till skapandet och utvecklingen av begreppet bil. Christian Huygens, en astronom, matematiker och fysiker född 1629 i Nederländerna ansvarar för skapandet av en motor som använde krut för att fungera. Genom sprängningen av krut i motorcylindern skapades ett vakuum som orsakade att kolven återvände till botten av cylindern. Genom att upprepa denna rörelse fick Huygens motorn fungerade. Naturligtvis använder man inte krut i dagens motorer, men denna uppfinning var ett steg mot att bygga fordonet som vi använder idag.

Nicolas-Joseph Cugnot var viktig för bilens utveckling

Tar man sig fram till 1769 så skedde också en utveckling som varit viktig för bilens utveckling. Nicolas-Joseph Cugnot var nämligen den man som kom på att bygga in en motor i ett fordon, som drevs av ånga. Även om hans initiativ var mycket positivt så lyckades man inte åstadkomma det resultat som man önskat, vilket var ett fordon som kunde ta sig fram med en hastighet på 8 km/h. Vidare så kunde man inte heller skapa ett fordon som var stabilt med denna motor.

Om man jämför med bilens utveckling idag så kan dessa genombrott verka obetydligt, men man måste komma ihåg vilken revolutionerande uppfinning bilen var. Det är också viktigt att tänka på hur mycket bilen utvecklats sedan dess, men hade inte Verbiest, Huygens, Cugnot startat en utveckling av fordon så vet man inte hur bilindustrin hade sett ut idag.

Leave a Comment

shesha