Tendenser inför framtiden

Framtidens bilar kommer högst troligt att vara helt självgående. Att ta körkort och lära sig olika trafikregler kommer antagligen att utformas och hanteras på andra sätt. Vad mer kan man förvänta sig i framtiden kring utvecklingen av bilen?

Bilar som kommunicerar med varandra

Nästa steg i utvecklingen av självgående bilar är att också lyckas sammankoppla dessa med varandra. Bilarna kommer alltså inte bara att vara autonoma utan de kommer också att kunna kommunicera med varandra för att undvika olyckor och göra trafiken smidigare. Kollisioner kommer att vara något som endast skedde i det förflutna och långa köer kommer antagligen också att minska, eftersom antalet trafikljus kommer att minska.

När det gäller säkerhet kan denna nya teknik leda till många fördelar. Om ett fordon upptäcker att underlaget på vägen är halt, till exempel, eller om det råder en olycka, kan den varna andra bilar och på så sätt undvika slitage och kollisioner. På samma sätt gäller om en bil har ett mekaniskt problem, så kan den rapportera till andra bilar att den rör sig långsammare. Förutom att “prata” med varandra kommer bilar att bli mycket mer integrerade med de enheter vi använder i våra dagliga liv. Vissa företag inom bilindustrin, som Mercedes-Benz, utvecklar redan dessa fordon med teknik som man endast tänkt sig långt in i framtiden. Idag kan exempelvis Mercedes-Benz Klass E styras via mobilen.

Gemensam mobilitet

En annan tendens som man ser inom bilens framtid är en gemensam mobilitet av bilen. Varför ha en bil stående i garaget när man kan dela på fordonet och på så sått även minska sina kostnader? Detta tänk leder till ett minskat antal bilar på vägen och därmed utsläpp av skadliga gaser till miljön.

Att ha ett gemensamt fordon finns idag redan som tjänst och som visat sig vara mycket praktiskt för användarna. Med populariseringen av fristående fordon behöver du inte längre ha bil i ditt garage, utan man kan istället använda sig av en gemensam bil. Det kommer finnas applikationer där man helt enkelt bara frågar efter en bil via mobilen, så får man reda på vart den finns en bil i närheten som man kan använda sig av.

Detta kommer att bli en riktig revolution för kollektivtrafiken då man inte längre kommer att behöva vänta på bussar, tåg eller tunnelbanor. Flera användare med närliggande destinationer kommer att använda samma bil och så snart de anlänt till sin destination så kommer bilen att återigen vara tillgänglig för andra användare.

Leave a Comment

shesha